Get Adobe Flash player

Agenda – 2020

Januari

26 besloten

31 besloten

Februari

21 tm 23  De Freonskip Blauwhûs  carnaval

Maart

7  besloten

8  it Dielshûs Wommels 16.00-20.00  dansmatinee met Folkert-Hans

14 besloten

20 besloten

April

4  feesttent Bollingawier  21.00-01.00  icm top 40 band

5  feesttent Bollingawier  matinee met diverse artiesten

11 besloten

12 cafe de Fantast Jirnsum 17.00-22.00  paasmatinee

17 besloten

18 besloten

25 besloten

Mei

9  besloten

15 besloten

16 besloten

21 feesttent Tzummarum 18.00-23.00 kaatsfeest

23 Harmonie Leeuwarden 11.00-14.00 finish wandelelfstedentocht

Juni

4  besloten

6  besloten

11 cafe moarkswal Aldtsjerk  21.30-01.30 voorfeest

12 besloten

13 feesttent Aldtserk 12.00-16.00 matinee

14 feesttent Stiens 17.00-21.00 kaatsfeest

21 feesttent Oldeholtpade 20.00-0.00 dorpsfeest

26 besloten

Juli

2  feesttent Warten 21.00-01.00  Merke

3  dorpshuis Weidum 12.00-15.00 matinee

3  feesttent Achlum 22.00-02.00  dorpsfeest

4  feesttent Reitsum 16.00-20.00 dorpsfeest

10 feesttent Gaast dorpsfeest

12 feesttent Wergea 15.00-23.00  kleintje matinee xxl

20 feesttent Makkum 17.00-21.00 merke

Augustus

5 it Dielshûs Wommels 19.00-01.00  Freule kaatsen

14 feesttent Wytgaard 22.00-02.00 merke

16 feesttent Wapse 15.00-19.00 dorpsfeest

22 feesttent Sint Jansklooster 16.00-01.00 Corso

24 feesttent Beetgum  11.00-16.00 matinee

29 feesttent Wurdum  matinee

September

4  besloten

6  feesttent Pingjum 17.00-22.00 kaatsfeest

11 tm 18  iepenloftspul Warten

13 De Bierhalle Grou 11.00-16.00 kleintje matinee xl

25 de Trilker Poppenwier 22.00-01.00 merke

26 feesttent Nieuwehorne 13.00-18.00 flaijelfeest

27 de Trilker Poppenwier 17.00-21.00 merke

December

12 cafe Moarkswal Aldtsjerk 22.00-02.00 kroegfeest

24 cafe de Kern Stiens 21.00-01.00

31 Grootcafe de Treemter Grou 16.00-20.00