Get Adobe Flash player

Agenda – 2018

Maart

17 besloten

31 feesttent Eenrum 20.00-2.00 Ainrommer Avond

April

1 cafe de Fantast Jirnsum  17.00-22.00  Lente Matinee

7 besloten

14 besloten

21 feesttent Bollingawier  20.30-01.00  tentfeest icm Perfect Showband

22 feesttent Bollingawier 15.00 met diverse artiesten

27 feesttent Genemuiden 16.00-21.00

28 besloten

Mei

13 feesttent St. Anne  na kaatsen

19 feesttent Tersoal 17.00-21.00 dorpsfeest

25 dorpshuis Dongjum 20.30-0.30 dorpsfeest

27 feesttent Menaam 17.00-22.00  kaatsfeest

Juni

8 besloten

9 feesttent Aldtsjerk 12.00-16.00  matinee

10 feesttent Stiens  17.00-21.00  kaatsfeest

17 feesttent Oldeholtpade 20.00-0.00 dorpsfeeest

18 feesttent Sint Jabik   kaatsfeest

22 feesttent Easterein 10.15-14.00 matinee

23 feesttent Rinsumageest 11.30-15.30 matinee

24 feesttent Holwerd 16.00-21.00  kaatsfeest

Juli

1 feesttent Warten 13.00-17.00 matinee

6 feesttent Achlum 22.00-02.00  dorpsfeest

7 feesttent Schraard 20.30-0.30 dorpsfeest

8 buitenpodium Surhuisterveen 15.00-19.00 pleinfeest

15 feesttent Makkum 17.00-22.00  Makkumer Merke

20 dorpshuis Weidum 12.00-15.00 matinee

20 besloten

22 feesttent Warga 15.00-23.00 Dorpsfeest

Augustus

3 feesttent Witmarsum dorpsfeest

8 it Dielshus Wommels 19.00-01.00  Freule kaatsen

17 De 2 Gemeenten Jirnsum 22.00-01.00  Dorpsfeest

18 feesttent Sint Jansklooster 16.00-01.00  corso feest

19 feesttent Wapse 15.00-19.00 volksfeesten

25 feesttent Wurdum 12.30-16.00  matinee

26 dorpshuis Raerd 17.00-21.00  merke

27 feesttent Beetgumermolen 11.30-16.00 matinee

31 besloten

September

1 feesttent Mantgum matinee

2 feesttent Pingjum 17.00-22.00 kaatsfeest

7 besloten

8  dorpshuis easterwierrum 12.00-15.00 matinee

9 de Bierhalle Grou 11.00-16.00 kleintje matinee xl

10 feesttent Marssum 11.00-16.00 matinee

15 besloten

29 feesttent Nieuwehorne 13.00-18.00 flaijelfeest

30 De Trilker Poppenwier 17.00-21.00  Merke

December

8 cafe Moarkswal Aldtsjerk 22.00-02.00

15 besloten

22 besloten

30 stadscafe de Posthoorn Stavoren

31 grandcafe de Treemter 16.00-20.00